Zpět


Nabídka solárních systémů:


Dotazník pro zájemce využití tepelného čerpadla


Kolektory jsou určeny pro přípravu teplé užitkové vody, vyhřívaání budov a ohřevu vody v bazénech.Používá se v dvojokruhovém zapojení. Primární okruh se plní nemrznoucí kapalinou a tím se zajistí celoroční provoz. Dodávku zajistíme včetně nerezových boilerů a automatické mikroprocesorové regulace.

Energetický zisk v závislosti na způsobu využívání 700 až 1100 kWh z jednoho kolektoru v středoevropských klimatických podmínkách. Zajistíme Vám kompletní projekci, instalaci a servis na klíč po celé ČR.


Heliostar 400 V

Výkonný plochý vákuový kolektor

Vana kolektoru je vylisovaná z nerezavějící hliníko-hořčíkové slitiny. Spojení rychlospojkami vylučuje použití letování a jiných pracných standartních technologií spojení potrubí. Intergrace sběrných trubek ve vaně kolektoru využívá izolační vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž. Tato vakuová technologie, kterou používá v současné době na světě jen tento výrobek, umožňuje mimořádně dlouhou životnost při stabilních výkonových parametrech. Průměrný roční energetický zisk je v oblasti teplot nad 60 °C přibližně o 20 až 30% vyšší než u srovnatelných nevakuových plochých kolektorů.


Výhody tohto nového kolektoru:

Vákuum v kolektoru - vylučuje možnost korozní degradace vysokoselektivní konverzní vrstvy absorbentu, zajišťuje vysokou energetickou účinnost i při nízkých venkovních teplotách a malé intenzitě slunečního záření.

Konstrukce zajišťuje - konstantní výkon při mimořádně dlouhé životnosti, vylučuje možnost zaprášení a orosení vnitřního prostoru a vysokou optickou účinnost.

Zabudované přívodové a sběrné potrubí - snižuje tepelné ztráty vlivem vákuové izolace.

Rychlospojky pro kapalinové a vákuové potrubí - zjednodušují a urychlují montáž, zaručují těsnost spojů při celé životnosti kolektorů.

Konstrukční díly kolektoru - jsou z materiálů s vysokou odolností vůči korozi, vyšším teplotám a ultrafialovému záření

Kvalita - potvrzená renomovanými evropskými zkušebnami

Patentová ochrana - zajistěná v mnohých zemích světa

Energie a ekologie - vyrábí teplo témeř bez potřeby další energie, energie spotřebovaná na výrobu kolektoru se vrátí za necelé dva rokyPůdorysná plocha2.03 m2
Absorpční plocha1.76 m2
Rozměr1040x2040 mm
Krycí sklobezpečnostní, solární, tloušťka 4 mm
Připojovací vývodypřírubový průměr 40 mm
Tepelná izolacevákuum 100 pa
Celkový kapalinový obsah1.3 l
Celková hmotnost48 kg
Konverzní vrstvavysokoselektivní - na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidním niklem
Sluneční absorbivitamin. 0.94
Tepelná emisivitamax. 0.16
Optická účinnost81 %
Pracovní teplotapod 100 °C
Klidová teplota při záření 1000W/m2219 °C
Maximální přetlak teplonosné kapaliny600 kPa
Doporučený průtok teplonosné kapaliny30 - 100 l/h na jeden kolektor
Skříň kolektoruvýlisek z nekorodujícího Al-Mg plechu
Energetický zisk (závislý na způsobu využívání, geografické poloze,
orientace kolektoru a mikroklimatických podmínkách
700-930 kWh/rok

Heliostar MSZ 300

Solární zařízení na přípravu teplé užitkové vody 300 l/den vhodné pro rodinné domy s 3-4 obyvateli. V našich klimatických podmínkách ušetří přibližně 60-70% roční spotřeby energie potřebné na přípravu teplé užitkové vody.


Půdorysná plocha2 m2
Absorpční plocha1.76 - 1.77 m2
Rozměr75x1000x2000 mm
Tepelná izolacečedičová vata tlouštky 40 mm a boční izolace ze skelné látky
Celkový kapalinový obsah1.3 - 1.6 l
Celková hmotnost43 - 46 kg
Konverzní vrstvavysokoselektivní - na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidním niklem
Absorbérhliníkové lamely s měděnými trubkami
Sluneční absorbivitamin. 0.93
Tepelná emisivitamax. 0.17
Pracovní teplotapod 100 °C
Klidová teplotamax. 180 °C
Maximální pracovní tlak600 kPa
Doporučený průtok teplonosné kapaliny30 - 100 l/h na jeden kolektor
Skříň kolektoruvýlisek z nekorodujícího Al-Mg plechu

Poradenství a informace o tepelných čerpadlech získáte v našem předváděcím energeticky úsporném domě v Hradci Králové.
Prodej pozemků, stavební projektové dokumetace, prodej, montáž a projekce tepelných čerpadel po celé ČR :
Agentura Iris, Bieblova 296, Hradec Králové 500 03, tel. 495 406 790, tel/fax 495 545 398, mobil 604 307523
informace: www.agenturairis.cz, e-mail: info@agenturairis.cz


Zpět