Zpět


Demonstrační výstavba / Demonstrativ Projekt / Demonstration construction


Poradenství a informace o tepelných čerpadlech získáte v našem předváděcím energeticky úsporném domě v Hradci Králové.
Prodej pozemků, stavební projektové dokumetace, prodej, montáž a projekce tepelných čerpadel po celé ČR :
Agentura Iris, Bieblova 296, Hradec Králové 500 03, tel. 495 406 790, tel/fax 495 545 398, mobil 604 307523
informace: www.agenturairis.cz, e-mail: info@agenturairis.cz


Zpět